Als ondernemer, weet u waar u naar op zoek bent: "Inkomenscontinuiteit bij arbeidsongeschiktheid met goede voorwaarden en een scherpe premie."


Dit bieden wij u maar ons XL concept geeft u meer!  Met XL heeft u toegang tot een netwerk van dienstverleners die u kunnen helpen op het gebied van:

  • Bewust Ondernemen;
  • Bewust Financieel;
  • Bewust Gezond;
  • Bewust Ontspannen.

Een goede gezondheid is belangrijk om succesvol te kunnen ondernemen. Daarom bieden wij u  extra gezondheidsdiensten.

  • Een onafhankelijk 3-jaarlijks gezondheidsenquête. Deze enquête is afgestemd op onze doelgroep van HBO/WO opgeleide kenniswerkers. Elke 3 jaar weet u weer hoe uw gezond- , fitheid ervoor staat en uiteraard worden de resultaten alleen met u gedeeld en besproken.   
  • Uw eigen arbeidsdeskundige. Heeft uw bepaalde medische- of preventief gerichte vragen, dan is uw persoonlijk adviseur een laagdrempelige vraagbaak. 
  • Als XL verzekerde kunt u gebruik maken van gecontracteerde specialistische zorgdienstverleners op het gebied van bijvoorbeeld psyche, het houdings- en bewegingsapparaat en voeding. Het raadplegen van deze specialisten heeft een positief preventief- of curatief effect.

Bent u 15 jaar verzekerd en heeft u geen beroep op uw ao-verzekering gedaan, dan 

ontvangt u een extra jar premievrijstelling. Het laatste  jaar van de verzekering is standaard premievrij. Binnen XL betekent dt, dat u de laatste 2 jaar voor de einddatum van de verzekering geen premie betaald.

  • Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan zal de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld moeten worden. Bent u het met deze vaststelling niet eens, dan heeft u als XL verzekerde recht op een gratis second opinion.
  • Bij het tussentijds verlagen van het verzekerde bedrag, stellen verzekeraars veelal vragen en dient u ook vaak via de accountant jaarcijfers te overleggen. Als XL verzekerde kunt u na overleg met onze adviseur tussentijds uw verzekerde bedrag verlagen. Geen verplichting tot aanleveren jaarcijfers; tijd- en dus kostenverlagend.

Zoals u heeft kunnen ervaren, is ons XL label op diverse gebieden onderscheidend in de markt. 


Bent u op zoek naar betrouwbaarheid, continuïteit en op wilt u een goede prijs- kwaliteitsverhouding, dan is XL een juiste keuze.  


aovXL is een privat label van Kendall Mason. Bovenstaande extra diensten, voowaarden en  tarieven zijn alleen van toepassing op XL afgesloten polissen via bemiddeling van Kendall Mason of een samenwerkende financieel planner. Bij wijziging van bemiddelaar, vervallen uw specifieke XL voordelen.